VARIORIOR originálne riešenie pre sály a väčšie miestnosti

Originálne riešenie pre sály a väčšie miestnosti, ktoré potrebujete príležitostne rozdeliť na menšie priestory.

Vyžaduje si vaša veľkopriestorová kancelária dispozičné zmeny v závislosti od aktuálnych potrieb firmy?

Potrebujete z vašej konferenčnej miestnosti vytvoriť priestor s niekoľkými oddelenými boxmi? Chcete zmeniť veľký priestor tanečnej sály na volebnú miestnosť pre viacero okrskov naraz? Potrebujete mať oddelené priestory na výstavy, predajné akcie, či športové súťaže? Máte komornú oslavu pre tridsať ľudí a sálu s kapacitou na tisíc návštevníkov? Potrebujete ľahko oddeľujúce stenové priečky?

Medzinárodné osvedčenia o ochrane systému:

 

Jedná sa o riešenie, ktorého podstata spočíva vo variabilnosti optického členenia interiérového priestoru väčších sál v závislosti na tom, aké podujatie sa  v nich bude konať. Toto riešenie môže byť univerzálne používané v akejkoľvek väčšej sále. Priestor je možné členiť tak pre malú rodinnú akciu, ples, koncert, alebo výstavu akéhokoľvek druhu, napríklad aj pre prípad komunálnych volieb.

Strop je  skladačka z viacerých variabilných panelov.ktoré je možné vertikálne sklápať v ľubovoľných kombináciách. Sklopiť ich môže jedna osoba (aj bez fyzickej kondície) vzhľadom na ľahkosť konštrukcie.

Ako príklad variabilného využitia uvádzame rekonštrukciu interiéru spoločenskej sály kultúrneho domu v Bratislave Záhorskej Bystrici, objednávateľ Obecný úrad BA Záhorská Bystrica, kde je možné vidieť rôzne členenie priestoru pri rôznom využití.

Systém je chránený priemyselným vzorom.